AAB nyheder

Til forside

 Baneafgifter - hvad sker  og hvorfor  ???

 

Vi har i det sidste år tid ikke kunnet slå op den lokale avis m.m. uden at læse, at diverse politikere, klubledere m.m. kritiserer regionskommunen for, at de har indført afgifter på pasning af fodboldbaner og tennisbaner m.m.

 

Kommunen har beregnet udgiften til ca.13. – 14.000 pr. bane. Det kan blive et pænt beløb, når man kigger på det antal baner, som klubberne har til rådighed. Hertil skal medregnes de små baner, som bruges til 7-mands hold.

 

Til gengæld siger lovgivningen at kommunen skal stå for vedligeholdelse, klipning og kridtning af banerne. Jeg har dog ikke fantasi nok til at tro på, at kommunen kan nå ud til alle foreningerne og kridte baner samme dag, som de skal spille. Tænk på det eksempel, hvis vi får et kraftigt regnvejr søndag morgen, hvor vi skal spille fodbold kl. 10.00. Stregerne er næsten væk og der skal kridtes på ny. Det vil sige, at kommunens folk skal rykke ud med kort varsel og køre til Pedersker, Aarsballe, Klemensker, eller hvor der nu spilles fodbold søndag formiddag.

 

Det er der vist ingen, der kan forestille sig vil ske.

 

Derimod har kommunen tilbudt os selv at kridte vore baner svarende til det beløb, som vi betalte i afgifter til kommunen. Altså først betaler vi et pænt beløb til kommunen, for derefter at få det samme beløb tilbage.

 

Lovgivningen påpeger, at de afgifter, som kommunen opkræver ikke må havne i kommunens pengekasse, men skal bruges til f.eks. lokaletilskud til foreningerne. Vi taler altså ikke om en ekstra indtægt for kommunen, men om en omfordeling af kommunens indtægter/udgifter på idrætsfaciliteterne.

 

Konsekvenser

 

Hvis vi nu følger diverse politikere og klublederes ideer om at følge lovens krav om, at kommunen skal kridte banerne for klubberne. Hvilke konsekvenser vil det få?

 

Kommunen skal stille mandskab og materiel til rådighed for kridtning m.m. eller de må betale foreningerne for at gøre arbejdet.

 

Kommunen får ingen indtægter, da de ikke opkræver afgifter på banerne. Heller ikke her har jeg fantasi til at forestille mig, at kommunen finder pengene et andet sted uden for idrætsområdet. Det vil sige, at kommunen vil hente pengene på lokaletilskuddet.

 

Hvis kommunen skærer i lokaletilskuddet, vil det for mange foreninger få katastrofale følger.

 

For Årsballe Boldklub vil det ikke betyde det helt store, da vi i forvejen selv kridter vore baner. Det får vi nu (sandsynligvis) betaling for, medens de skærer i vort lokaletilskud. Mange andre fodboldklubber er nok i samme situation som os.

 

 

 

 

Hvem rammer det så?

 

Ændringen vil ramme alle de foreninger, som får lokaletilskud, men som ikke har fodboldbaner til rådighed. De største modtagere af lokaletilskud er fodboldklubber, men de små foreninger har forholdsmæssigt lige så meget brug for lokaletilskuddet som de store.

 

Mange af disse små foreninger vil måske blive tvunget til at lukke. Er det hvad vi ønsker?

 

De store foreninger i Rønne har været vant til at få kridtet banerne vederlagsfrit. I de sidste par år har de betalt for det. Hvis afgifterne blive fjernet vil det betyde en nedgang i lokaletilskuddet – alt efter hvor høj medlemsprocenten er. Afgifterne bliver fjernet, men samtidig bliver indtægterne nedsat, altså status quo.

 

Samtidig vil nogle foreninger, som betaler afgifter for indendørs lokaler forlange, at de bliver ligestillede med udendørs idrætsgrene.

 

For ganske kort tid siden er der kommet en afgørelse fra Statsforvaltningen i Nordjylland, der sår tvivl om kommunens pligt til at kridte baner m.m.

 

Hvis man som foreningsleder bliver forvirret, er der en god grund til det.

 

Finn-Erik

26.11.08