AABs bordtennis historie

Retur til historie

Start i 1955
Efter at både terrænsport og skydning var indstillet, meldte sig straks spørgsmålet, hvad medlemmerne skulle foretage sig i vintermånederne. Flere havde ytret interesse for bordtennis, og på generalforsamlingen. april 1955 blev det bestemt, at man skulle påbegynde spillet til vinter. Det første bordtennisudvalg kom til at bestå af Kaj Mogensen og Benny Nielsen. Ved generalforsamlingen 18. oktober 1956 afløstes Kaj Mogensen af Anker Hågensen.
Heller ikke bordtennis blev dyrket som en konkurrencesport, men mere for fællesskabets skyld, for at have noget at samles om i vinter tiden. Således nåede man aldrig at blive tilsluttet Bornholms Bordtennis Union. Spillet foregik under primitive former på Bolsterbjerg, bl.a. fortælles det, at bordtennisbordet blev fremstillet af medlemmerne selv. Selve spillepladen var lavet af blødt krydsfinér.
Efter blot 3 år indstilledes bordtennis, for dog at blive taget op igen ca. 1960.
Skuffede drenge
Vi var dengang en flok drenge, som kunne tænke os at spille bordtennis, og da vi fik at vide, at der fandtes et bordtennisbord på Bolsterbjerg, besluttede vi at bringe det op i klubhuset. Da vi så bordet, blev vi meget skuffede, for det primitive bord var selvfølgelig ikke blevet bedre i de tre år, hvor det ikke var anvendt. Men efter megen møje og besvær fik vi transporteret det fra Bolsterbjerg og til vort klubhus. Bordet gennemgik en mindre restaurering, og skønt pladsen var meget trang, fik vi megen glæde af spillet i de lange vinteraftener. Men bordtennis gik atter istå, eftersom flere ønskede rigtig konkurrence og meldte sig ind i andre klubber.
I jubilæumsåret 1977 anskaffede klubben et bordtennisbord, som blev flittigt brugt i vintermånederne, men kun for sjov og døde igen nogle år senere.

Alf Jørgensen, 2002