AABs arrangementer & aktiviteter

Retur til historie

Bal på Bolsterbjerg

 – 1940-60 - mindst et par gange om året afholdt AAB bal på Bolsterbjerg bl.a julebal og karneval og enkelte gange inde i Kyllingemoderen ved Jomfrubjerget bl.a Pinsebal

Bankospil 

– klubben har afholdt utrolig mange Banko- og Andespil inde på Bolsterbjerg gennem tiderne, men sluttede midt i 60erne, da vi startede med koncerter i Brændesgårdshaven.  Jeg; Alf, kan tydeligt huske første gang jeg var med som ca 10 årig og jeg fomåede at få hele salen til at juble, da jeg efter det 3. nr der blev trukket op af posen, råbte ”Banko”. Da havde jeg fået det første rigtige nummer på min plade. Men, men da der var gået et stykke tid så råbte min sidekammerat håndboldformand Anker Hågensen ”Pojkinj har banko” og så vandt jeg alligevel den første and.

Præmiewhist 

– var en anden måde at tjene lidt penge til AABs halvtomme kasse i 50erne
Komedier og revyer er indtil flere gange blevet opført inde på BolsterbjergSommerfester – var meget ”in” i 40erne og 50erne, med fodbold- og håndboldkampe og underholdning i form af sækkeløb, ølspil mv.
I 2007 genopstod Præmiewhist i AABs klubhus med Jeppe Hansen som igangsætter - med 20 -30 spillere hver onsdag

Firmacup

 Firmacuppen startede i  1978 – med 30 hold  og  rekorden på 66 hold blev nået i 1991 – fordelt i  A-B-C række, samt Mix-række, men i de senere år har antallet dalet  til ca 45 hold og i år (2003) blev det endnu værre med kun 35 tilmeldt hold.Men vores firmaturnering har altid haft et godt ry og mange har nydt at deltage på vor hyggelige stadion og samtidig har det været en sikker indtægts kilde for klubben.

Loppemarked

1973 var året hvor vi startede med loppemarked inde på P-pladsen foran Bolsterbjerg, hvor der var total kaos på vejen, da der samtidig var travløb på travbanen. Et par år senere trak vi ind i den hyggelige have. I de første år arrangerede vi afhentning af loppeting hos samtlige huse i Aarsballe og omegn, men senere blev det Gunnar ”Mik” Jørgensen som stod for al indsamling af effekter med sin gamle folkevogn og anhænger, han blev mange år senere afløst af Carlo Iversen, der igen er afløst af vor nuværende ”loppemand” Brian Mattsson. Efter nogle år besluttede vi at vi ville holde vort loppemarked på vores egen stadion, så vi også kunne tjene på kiosken med salg af øl og vand mv. Det er støt og roligt blevet en kæmpe succes for AAB og vi har i mange år haft et af Bornholms bedste og hyggeligste loppemarkeder med op til ca 3000 mennesker på besøg og den ene omsætningsrekord har afløst den anden: Rekorden for salg af loppeting blev sat i 2007 med kr 100.000,-  og i kiosken er rekorden  kr 40.000,-. (godt klaret på 3 timer). Loppemarkedet er blevet AABs største indtægtskilde
Folkesangeren Henning Larsen har i mange år været auktionarius - over 25 år

Banefest og Lobal

 I 1980 kom Anker med ideen om at lave et rigtigt lobal og han fik hurtigt lov til at lave det på Hintzegård  og det blev en vældig succes i de næste 5 år, hvor der kom op til 200 mennesker med medbragt mad og så blev der danset hele aftenen. Loballet afløste vore tidligere banefester, hvor vi havde hygget os udendørs på stadion, men det var lidt usikkert med vejret.

Koncerter:

AAB Støttan

Støtteforening for AAB – blev stiftet i 1988 og stod i det første år for en del arrangementer bl.a ved vores loppemarked og Markedsdage ved Brugsen, men fungerer nu kun med udlejning af festtelte. Sven Kofoed er fast teltmontør. 

Klubblad

I 1974 startede AaBs flotte klubblad – Sportsnyt for første gang  - med Erik Sjøberg som redaktør, en post han bestred meget flot indtil 1979, hvor han blev afløst af Preben Hansen. Preben fik en livlig start – idet han langede kraftigt ud efter dommerstanden i sit første nummer – kort efter den sag, hvor AAB blev boykottet af fodbolddommerne. Det gav kraftig reaktion fra dommerside, men helt tosset har Preben vist ikke været, for senere blev han selv dommer og – endda formand for dommerklubben. I 1987 kom Frits Hansen i redaktørstolen, men kun i 2 år, for i 1989 overtog undertegnede Alf Jørgensen stolen og der sidder jeg stadig.

Hjemmeside

AABs nyeste tiltag er klubbens hjemmeside på Internettet: www.aarsballe-boldklub.dk . Sidste år - 2001 startede Michael Cordua hjemmesiden, som nu mest bestyres af Alf Jørgensen som redaktør. Her kan man følge med i alt som foregår i klubben. Fodboldsiderne med referat fra alle AABs kampe er meget besøgt. I 2006 var der hele 30620 besøgende på hjemmesiden

Cykelcross

På Naboens grund (vognmand Kenn Sonne) har AAB i 1991 anlagt en cykelcross bane som bliver fligtigt brugt hver sommer i forbindelse med sommergymnastik - mor laver gymnastik og børnene cykler eller hopper på hoppepuden. Preben Jørgensen har indtil dato været leder her

Hoppepude

I 2004 investerede AAB i en hoppepude på 7 x 10 meter og den blev et kæmpe hit med masser af glade børn (stor og små) som fik hoppet til den store guldmedalje. I brug ved Familieaften og alle fodboldkampe

Motionsaften

Hver sommer siden 1990 - tirsdag aften - har AAB udendørs gymnastik på stadion - i de første år var der 50-60 mennesker hver tirsdag, men efterhånden blev der arrangeret gymnastik i andre klubber også, så nu er det mellem 15-25 som dyrker sommergymnastik i AAB

Alf Jørgensen, 2008